Regulamin szkoły językowej novamova.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę Językową NovaMova.pl.
 2. Właścicielką Szkoły jest Uladzislava Loika, NIP: 5842769979, REGON: 524683000. tel. +48 791 948 735
 3. Szkoła działa wyłącznie online i oferuje kursy języka polskiego na poziomach od A1 do C1.

II. Zawartość Kursu

 1. Kurs składa się z zajęć prowadzonych grupowo na platformie Google Meet, w ilości określonej każdorazowo na stronie kursu.
 2. Czas trwania jednych zajęć to 1,5h.
 3. Każdy Uczestnik Kursu otrzymuje dostęp do Platformy edukacyjnej, która znajduje się na domenie Novamova.pl.
 4. Platforma pełni funkcję podręcznika, z którego korzystają Uczestnicy w trakcie zajęć, znajdują się na niej również zadania domowe, dodatkowe ćwiczenia oraz nagrania poprzednich zajęć.

III. Zapisy na Kurs

 1. Zapisy na kurs odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkretnego Kursu.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia, Klient otrzymuje w ciągu do 5 dni roboczych e-mail ze szczegółowymi informacjami o kursie, Umową na Kurs oraz sposobami płatności.
 3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i Umowy na Kurs.

IV. Opłaty i Warunki Płatności

 1. Opłata za kurs może być dokonana w miesięcznych ratach lub jednorazowo przed rozpoczęciem Kursu (z niższą ceną promocyjną).
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za cały okres obowiązywania Kursu, nawet w przypadku rezygnacji w trakcie jego trwania.
 3. W przypadku płatności ratalnych, każda rata powinna być uregulowana przed pierwszą lekcją w nowym miesiącu.

V. Prawa i Obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do szanowania nauczycieli i innych uczestników, zarówno podczas lekcji, jak i na czacie szkolnym.
 2. W czasie lekcji i na czacie obowiązuje zakaz stosowania wulgaryzmów i określeń obraźliwych.
 3. W przypadku naruszenia zasad, Szkoła ma prawo usunąć Uczestnika z Kursu.

VI. Warunki Techniczne

 1. Do uczestnictwa w kursie wymagany jest komputer z dostępem do internetu umożliwiającym bezproblemową rozmowę wideo.

VII. Prawa i Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła ma prawo zmienić grupę uczestnika w przypadku różnic w poziomie zaawansowania, po konsultacji z Uczestnikiem.
 2. Wszystkie materiały Kursów Szkoły Novamova.pl są autorstwa Szkoły, a co za tym idzie są własnością intelektualną Szkoły i nie jest zezwolone rozpowszechnianie ich bez zgody Szkoły.
 3. W przypadku absencji nauczyciela, szkoła może wyznaczyć zastępstwo lub zmienić termin zajęć.

VIII. Nagrania i Materiały Edukacyjne

 1. Zajęcia są nagrywane, a dostęp do nagrań ma wyłącznie dana grupa Uczestników Kursu.
 2. Uczestnicy mają dostęp do Platformy edukacyjnej i nagrań przez 2 miesiące po zakończeniu kursu.

IX. Certyfikacja

 1. Szkoła na koniec każdego kursu wystawia Certyfikaty ukończenia Kursu.
 2. Certyfikat wystawiany jest jako plik w formacie PDF.
 3. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w przynajmniej 80% zajęć i wykonanie 80% zadań domowych.

X. Anulowanie Kursu

 1. Szkoła ma prawo anulować Kurs i zwrócić pieniądze uczestnikom w przypadku niemożliwości jego przeprowadzenia.

XI. Rezygnacja z Kursu

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, ale jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Kursu za cały okres jego obowiązywania .

XII. Postanowienia Końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.